Hrad Lipnice

ČÍSLO V EDICIKP011
GPS SOUŘADNICE49.6141361N, 15.4131428E
PRODEJNÍ MÍSTAPOKLADNA HRADU
WEB
DOPORUČENÁ CENA120 Kč

Počátkem 14. století byl založen strážný hrad Lipnice – pýcha mocného rodu Ronovců. Byl vystavěn mezi dvěma kopci na skalnaté vyvýšenině, aby hlídal celé širé okolí, město Brod s jeho stříbrnými doly a kupecké stezky, které se proplétaly krajem řeky Sázavy na rozhraní Království českého a Markrabství moravského. Hrad založil kolem roku 1310 Raimund z Lichtenburka, příslušník jedné z větví starobylého českého rodu Ronovců. Vůbec první přímá informace o hradě Lipnici se objevuje r. 1314, kdy je zmiňován purkrabí Bernard. V roce 1316 Jindřich z Lichtenburka Lipnici zastavil mladičkému českému králi Janu Lucemburskému za svého příbuzného Jindřicha z Lipé, který byl uvězněn na hradě Týřově. Jan Lucemburský Lipnici ovšem hned roku 1319 předal Jindřichovi z Lipé jako náhradu za Žitavsko.


Zdroj: Martin Klufa

V dalších letech patřila Lipnice mnoha velkým a významným šlechtickým rodům i českým králům. Roku 1417 byli v lipnické hradní kapli za Čeňka z Vartemberka vysvěceni první husitští kněží. Za vlády husitských rytířů Trčků z Lípy byl hrad přestavěn na pozdně gotickou hradní residenci. Od osmnáctého století však pomalu chátral. V roce 1869 postihl Lipnici velký požár a vyhořelá zřícenina pak zůstala opuštěná až do r. 1913, kdy začala její záchrana a obnova. Postupné opravy probíhají i v dnešní době. Pod hradem se rozkládá obec Lipnice nad Sázavou. Městečko spojujeme hlavně se jménem českého spisovatele Jaroslava Haška, který svého času na hradě i provázel. Prohlídka hradu návštěvníkům nabízí zejména monumentální hradní gotickou architekturu, věž s rozhlednou, sklepení se zbytky středověké hodovní síně, barokní hradní kapli svatého Vavřince, hlubokou studnu a archeologickou expozici.