Hrad Zvíkov

ČÍSLO V EDICIKP006
GPS SOUŘADNICE49.4387144N, 14.1923042E
PRODEJNÍ MÍSTAOBCHOD SE SUVENÝRY
WEB
DOPORUČENÁ CENA120 Kč

Historie hradu sahá až do doby Přemysla Otakara I., který roku 1226 získal do vlastnictví skalnatý ostroh, na kterém byl hrad vybudován. Roku 1234 za vlády Václava I je v písemných pramenech uváděn purkrabí Konrád z Janovic. V další výstavbě pokračoval Přemysl Otakar II., který vybral a jmenoval roku 1250 za purkrabího Hirzu. Tehdy začala na Zvíkově hlavní výstavba královského paláce a opevnění. Když roku 1306 vymřeli Přemyslovci po meči, byl hrad podstoupen Jindřichu z Rožmberka. Největší slávu získal za vlády Karla IV., i z toho důvodu, že do dostavby Karlštejna zde byly uschovány korunovační klenoty. Ztrátou této funkce klesl význam hradu a mění majitele. Vystřídali se zejména páni z Rožmberka a páni ze Švamberka. V době husitských válek byl hrad roku 1429 neúspěšně obléhán Tábory. V té době hrad vlastnil císař Zikmund.


Zdroj: Chmee2 / CC-BY-SA 3.0

Roku 1437 získal hrad opět Oldřich z Rožmberka, vůdce katolické šlechty. V 16. století byl Zvíkov prodán pánům ze Švamberka. V roce 1575 byl zanesen prodej Maxmiliánem II. do Desek zemských. Na hradě byly provedeny renesanční úpravy, avšak původní charakter nebyl narušen. Hrad odolával útočníkům i za třicetileté války. Až v roce 1622 se posádka vzdala a císařské vojsko Zvíkov vyrabovalo. Krátce hrad vlastnili Eggenberkové a v roce 1719 přešel Zvíkov do vlastnictví Schwarzenbergů. Roku 1790 hrad přešel pod mladší větev zastoupenou maršálem Karlem I. Schwarzenbergem, sídlícího na Orlíku. Začaly zajišťovací práce. Po zhroucení Nové brány a části paláce se v roce 1880 přistoupilo k rekonstrukci. Práce byly ukončeny na přelomu 19. a 20. století. Hrad zůstal majetkem Schwarzenbergů do roku 1948.