Zámek Orlík

ČÍSLO V EDICIKP001
GPS SOUŘADNICE49.5130519N, 14.1704486E
PRODEJNÍ MÍSTAOBCHOD SE SUVENÝRY NA ZÁMKU
WEB
DOPORUČENÁ CENA120 Kč

Zámek Orlík je skutečnou perlou mezi českými památkovými objekty. Každého návštěvníka uchvátí svou jedinečnou krajinnou polohou na břehu orlického jezera, okouzlí romantickými interiéry s bohatými sbírkami a neméně zaujme i svými dějinami, které se prolínají s nejvýznamnějšími milníky české a evropské historie. Již počátkem  13. století stála na vysokém ostrohu nad Vltavou pevnost, která sloužila k ochraně obchodní stezky a zároveň jako místo, kde se vybíralo clo z plavby po Vltavě – tak to  dokladují první dochované archivní zprávy. Na přelomu 13. a 14. století byl Orlík přestavěn a rozšířen v pevný gotický hrad a nadále pak sloužil jako jeden z četných opěrných bodů a správních center královské moci.  V rukách českých králů zůstal Orlík až do roku 1357. Od té doby se na Orlíku vystřídala řada majitelů.


Zdroj: Jozef Klufa

Převratné změny přinesl až počátek 19. stol., kdy se stal sídlem mladší rodové schwarzenbergské větve (sekundogenitury). Schwarzenbergové drželi Orlík až do roku 1948, kdy byl s celým panstvím znárodněn. V roce 1992 byl Orlík v rámci restitucí navrácen spolu s dalšími majetky Karlu VII. Schwarzenbergovi. Současným majitelem zámku je Jan Nepomuk Schwarzenberg, syn Karla VII. Schwarzenberga.  V průběhu doby měnil Orlík často nejen majitele, ale i svou podobu – nejčastěji po požárech, které hrad postihovaly téměř v každém století. Poslední významné stavební úpravy probíhaly v polovině 19. století. Zámku se dostalo zejména nové fasády ve stylu anglické novogotiky podle plánů architekta profesora Bernarda Grubera. V téže době byla v zámeckém parku vybudována i rodová hrobka sekundogenitury.